Fondi

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078

"Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116

"Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA "Top Food" ir noslēdzis 2016. gada 21. decembrī līgumu Nr. SKV-L-2016/1008

ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA “Top Food” Projekts Nr.16-00-A00402-000046

“Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai”

SIA “Top Food” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr.16-00-A00402-000046 ir iegādājusies un uzstādījusi kūpināšanas krāsni, iepakošanas iekārtu Flow pack un termoformējošo iepakošanas iekārtu. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

SIA "Top Food" ir noslēdzis 2015. gada 16. decembrī līgumu Nr. L-ĀTA-15-3794

ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta

“International Berlin Beer Festival” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds.

SIA "Top Food" ir noslēdzis 2015. gada 3. jūlijā līgumu Nr. L-ĀTA-15-3036

ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Zaļā nedēļa 2015” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds.

Laipni lūdzam TopFood, vieta patiesiem siera cienītājiem.