Funds

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078

"Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116

"Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

On the 21st of December 2016, Top Food SIA concluded the agreement No. SKV-L-2016/1008

with the Investment and Development Agency of Latvia to receive support within the framework of the activity “Promoting international competitiveness”, co-financed by the European Regional Development Fund.

Top Food SIA Project No. 16-00-A00402-000046

“Technological production equipment purchase for production of cheese”

Under the project No. 16-00-A00402-000046, co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development within the measure “Investments in material assets”, sub-measure “Support for investments in manufacturing” of the Latvian Rural Development Programme for 2014–2020, Top Food SIA has purchased and installed a smoking chamber, Flow pack packaging machine and a thermoforming packaging equipment. 

For more information on the European Agricultural Fund for Rural Development visit the website of the European Commission.

SIA "Top Food" ir noslēdzis 2015. gada 16. decembrī līgumu Nr. L-ĀTA-15-3794

ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta

“International Berlin Beer Festival” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds.

On the 3rd of July 2015, Top Food SIA concluded the agreement No. L-ĀTA-15-3036

with the Investment and Development Agency of Latvia on the implementation of the Green Week 2015 project, co-financed by the European Regional Development Fund.

Welcome to TopFood, an online haven for true cheese lovers.