Фонды

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

21 декабря 2016 года SIA "Top Food" заключила договор Nr. SKV-L-2016/1008
с Латвийским агентством инвестиций и развития для получения поддержки в рамках меры «Содействие международной конкурентоспособности», совместно финансируемой Европейским фондом регионального развития.
Проект SIA «Top Food» № 16-00-A00402-000046 «Закупка технологического производственного оборудования для производства сыра»

SIA «Top Food» с Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских районов проектом развития сельского хозяйства Латвии 2014-2020 гг. «Инвестиции в материальные активы»  в рамках программы «Инвестиции в переработку» Nr.16-00-A00402-000046 приобрела и установила коптильную камеру, упаковочное оборудование и упаковочную машину для термоформования.

Более подробную информацию о Европейском сельскохозяйственном фонде развития сельских районов можно найти на веб-сайте Европейской комиссии

SIA "Top Food" 16 декабря 2015 года заключила договор Nr. L-ĀTA-15-3794

с Латвийским агентством инвестиций и развития для реализации проекта  "International Berlin Beer Festival", совместно финансируемого Европейским фондом регионального развития.

SIA "Top Food" 3 июля 2015 года заключила договор Nr. L-ĀTA-15-3036
с Латвийским агентством инвестиций и развития для реализации проекта "Zaļā nedēļa 2015", совместно финансируемого Европейским фондом регионального развития.