Fundusze

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA "Top Food" w dniu 21 grudnia 2016 r.  zawarła umowę SKV-L-2016/1008
z Agencją ds. Inwestycji i Rozwoju na Łotwie w celu otrzymania wsparcia w ramach działania "Promocja konkurencyjności międzynarodowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt SIA "Top Food" Nr 16-00-A00402-000046 "Zakup technologicznego wyposażenia produkcyjnego do produkcji serów"

SIA "Top Food" z Europejskim Funduszem rolnym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich program rozwoju obszarów wiejskich na Łotwie w latach 2014-2020 "Inwestycje aktywy materiałowe" program "Wsparcie inwestycji w przetwarzania" współfinansowany projekt nr 16-00-A00402-000046  uzyskała i zainstalowała piec do wędzenia, urządzenia do pakowania Flow pack i urządzenia do pakowania termoforowego.

Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej

SIA "Top Food"  w dniu 16 grudnia 2015 r. zawarła umowę Nr. L-ĀTA-15-3794 z Agencją ds. Inwestycji na Łotwie i Rozwoju w celu realizacji projektu

"Międzynarodowy Berlinowy Festiwal Piwa" współfinansowanego przez Europejsi Fundusz Rozwoju Regionalnego.

SIA "Top Food"  w dniu 3 lipca 2015 roku zawarła umowę nr. L-ĀTA-15-3036
z  Agencją ds. Inwestycji i Rozwoju na Łotwie w celu realizacji projektu Zielonego Tygodnia 2015 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.