Fundusze

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA "Top Food" w dniu 21 grudnia 2016 r.  zawarła umowę SKV-L-2016/1008
z Agencją ds. Inwestycji i Rozwoju na Łotwie w celu otrzymania wsparcia w ramach działania "Promocja konkurencyjności międzynarodowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt SIA "Top Food" Nr 16-00-A00402-000046 "Zakup technologicznego wyposażenia produkcyjnego do produkcji serów"

SIA "Top Food" z Europejskim Funduszem rolnym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich program rozwoju obszarów wiejskich na Łotwie w latach 2014-2020 "Inwestycje aktywy materiałowe" program "Wsparcie inwestycji w przetwarzania" współfinansowany projekt nr 16-00-A00402-000046  uzyskała i zainstalowała piec do wędzenia, urządzenia do pakowania Flow pack i urządzenia do pakowania termoforowego.

Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej

SIA "Top Food"  w dniu 16 grudnia 2015 r. zawarła umowę Nr. L-ĀTA-15-3794 z Agencją ds. Inwestycji na Łotwie i Rozwoju w celu realizacji projektu

"Międzynarodowy Berlinowy Festiwal Piwa" współfinansowanego przez Europejsi Fundusz Rozwoju Regionalnego.

SIA "Top Food"  w dniu 3 lipca 2015 roku zawarła umowę nr. L-ĀTA-15-3036
z  Agencją ds. Inwestycji i Rozwoju na Łotwie w celu realizacji projektu Zielonego Tygodnia 2015 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.