Fondai

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA „Top Food“ 2016 m. gruodžio 21 d. sudarė sutartį Nr. SKV-L-2016/1008
su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra gauti paramai pagal „Tarptautinio konkurencingumo skatinimo“ priemonę, bendrai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo.
SIA „Top Food“ projektas Nr. 16-00-A00402-000046 „Technologinės gamybos įrangos įsigijimas sūrio gamybai“

SIA „Top Food“ pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai Latvijos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ dalies „Parama investicijoms į perdirbimą“ bendrai finansuojamą projektą Nr. 16-00-A00402-000046 įsigijo ir įrengė rūkymo krosnį, pakavimo įrenginį „Flow pack“ ir termoforminio pakavimo įrangą.

Daugiau informacijos apie Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėjė

SIA „Top Food“ 2015 m. gruodžio 16 d. sudarė sutartį Nr. L-ĀTA-15-3794 su Latvijos investicijų ir plėtros agentūra dėl projekto

„International Berlin Beer Festival“ įgyvendinimo, kurį bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

SIA „Top Food“ 2015 m. liepos 3 d. sudarė sutartį Nr. L-ĀTA-15-3036
su Latvijos Investicijų ir plėtros agentūra dėl projekto „Zaļā nedēļa 2015“ įgyvendinimo, kurį bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.