Fondid

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA Top Food sõlmis 2016. aasta 21. detsembril Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga lepingu nr SKV-L-2016/1008
toetuse saamiseks ürituse „Rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine“ raames, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Ettevõtte SIA Top Food projekt nr 16-00-A00402-000046 „Tehnoloogiliste tootmisvahendite hankimine juustu tootmiseks”

SIA Top Food on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi Läti maaelu arengu 2014.–2020. aasta programmi meetme „Investeeringud materiaalsesse varasse” alameetmega „Töötlemisega seotud investeeringutoetused” kaasrahastatud projekti nr 16-00-A00402-000046 raames ostnud ja paigaldanud suitsuahju, flowpack-pakendusseadme ja termovormiva pakendamismasina.

Lisateave Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi kohta on sadaval Euroopa Komisjoni veebilehel

SIA Top Food sõlmis 2015. aasta 16. detsembril Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga lepingu nr L-ĀTA-15-3794 projekti

International Berlin Beer Festival jaoks, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

SIA Top Food sõlmis 2015. aasta 3. juulil Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuriga lepingu nr L-ĀTA-15-3036
projekti „Roheline nädal 2015“ jaoks, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.