Finanzierung

SIA "Top Food" Projekts Nr.17-00-A00402-000078 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 3. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000078 ir iegādājusies kūpināta siera vertikālo fasēšanas līniju, rūpniecisko mikroviļņu vakuuma kaltēšanas iekārtu, gatavo iepakojumu grupēšanas un marķēšanas līniju, siera iepakošanas termoformējošo iekārtu, elektrisko palešu pacēlāju un hidrauliskos palešu ratus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

SIA "Top Food" Projekts Nr.16-00-A00402-000116 "Tehnoloģisko ražošanas iekārtu iegāde siera ražošanai, 2. kārta"

SIA «Top Food“ ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000116 ir iegādājusies rūpniecisko cepeškrāsni, griezēju un kūpināšanas kameru. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA Top Food hat am 21. Dezember 2016 den Vertrag Nr. SKV-L-2016/1008
mit der Lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur im Rahmen der Förderungsmaßnahme „Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit“ abgeschlossen, die vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert wird.
SIA Top Food, Projekt Nr. 16-00-A00402-000046 „Beschaffung von technologischen Anlagen für die Käseherstellung“

SIA Top Food hat die Verpackungsanlage Flow pack und eine Thermoverpackungsanlage eingerichtet. Dies erfolgte im Rahmen des Projekts Nr. 16-00-A00402-000046, das durch die Teilmaßnahme „Förderung der Investitionen in Verarbeitung“ der Maßnahme „Investitionen in materielle Vermögenswerte“ des vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums umgesetzten Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums in Lettland 2014–2020 mitfinanziert wurde.

Mehr Informationen über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums sind auf der Webpage der Europäischen Kommission verfügbar.

SIA Top Food hat am 16. Dezember 2015 den Vertrag Nr. L-ĀTA-15-3794 mit der Lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur über die Umsetzung des Projekts

„Internationales Berliner Bierfestival“ abgeschlossen, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert wird.

SIA Top Food hat am 3. Juli 2015 den Vertrag Nr. L-ĀTA-15-3036
mit der Lettischen Investitions- und Entwicklungsagentur über die Umsetzung des Projekts „Grüne Woche 2015“ abgeschlossen, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert wird.